خانه » اختصاصی مستر دانلود » دانلود نرم افزار فارسی حسابداری رافع ۷

دانلود نرم افزار فارسی حسابداری رافع ۷

||  اختصاصی مستـــر دانلود  ||

امکانات سیستم حسابداری
تعریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بطور دلخواه.
تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک از جهت قابلیتهای ویژه همچون :
آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه مرتب سازی ستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداری.
تعریف و تدوین کلیشه اسناد برای صدور اسناد حسابداری اتوماتیک.
تنظیم و تعریف تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.
ثبت اسناد حسابداری در سه مرحله پیش نویس ، موقت ، دائم.
کپی از یک یا چند سند دیگر در سند جاری.
کپی از آرتیکل های سند حسابداری در سند جاری.
تعریف صندوق های شرکت به تعداد دلخواه.
صدور سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالی قبل.
بستن حسابهای موقت و صدور کاربرگ و سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی.
مرتب سازی آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها بر مبنای روال مشخص شده توسط کاربر.
درج شرح های تکمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در اسناد حسابداری جهت درج شرح های اختصاصی.
جستجو و مرتب سازی آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسناد مالی.
صدور قبوض دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب به صورتهای نقد ، چک ، حواله های بانکی و یا تنخواه گردان و تایید اسناد دریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک.
دریافت و پرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد و چک و حواله بانکی.
صدور و چاپ رسید دریافت و پرداخت.
چاپ اسناد حسابداری در سه فرمت.
قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار اسناد بر اساس تاریخ.
-ثبت دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد تراز.
دسترسی به سند و پیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری.
مدیریت گزارشگیری و شکل دهی دفاتر توسط کاربر.
گزارشات سیستم حسابداری
تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها ( چهار ، شش و هشت ستونی ) در محدوده زمانی دلخواه و تعیین نمایش. حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر.
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل ( چهار ، شش و هشت ستونی ).
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین ( چهار ، شش و هشت ستونی ).
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفضیلی ( چهار ، شش و هشت ستونی ).
تهیه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه.
صورت حساب ریز تفضیلی های ویژه شامل ( اشخاص ، اموال ، حسابهای بانکی و … ).
مانده حسابهای تفضیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش از حیث مانده بدهکاری و بستانکاری.
مانده حسابهای معین در حسابهای کل.
مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه.
حساب عملکرد سود و زیان.
ترازنامه استاندارد.
صدور کاربرگ.
گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفضیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفضیلی و تفضیلی در معین.
امکانات سیستم خرید و فروش
تنظیم و تعریف مشتریان.
تعیین مشخصات مشتریان از حیث طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل.
حسابداری ، نشانی ، تلفن و…
تعریف بازاریاب و تنظیم نوع قرارداد و تعیین درصد آن.
تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا به صورت کلی بر روی فاکتور فروش.
اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش.
ثبت ، تعیین و تدوین کلیه خدمات مرتبط ( خدمات درآمدزا و خدمات هزینه ای ).
ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید.
ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش.
چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده.
تعیین و تعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش.
ارتباط با دستگاه بارکدخوان.
قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار ، حسابداری و …
اعلام مانده پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش.
اعلام موجودی کالا بصورت On Line و لحظه ای هنگام صدور فاکتور فروش..
گزارشات خرید و فروش
صورت فروشندگان و خریداران یک کالا.
صورت عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا.
صورت عملکرد یک شخص با کالاها.
صورت کالاهای خریداری شده از یک شخص.
صورت کالاهای فروخته شده به یک شخص.
صورت ارائه دهندگان یک نوع خدمات.
صورت دریافت کنندگان یک نوع خدمات.
صورت خدمات ارائه شده به یک شخص.
صورت خدمات دریافت شده از یک شخص.
گزارش ویژه از کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش.
صورت عملکرد یک کالا با بازاریابان.
صورت عملکرد یک بازاریاب با کالاها.
گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه هر یک از فاکتورها.
گزارش از پورسانت های کالاهای فروش رفته.
گزارش سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا.
آنالیز ماهانه فروش کالا.
امکانات سیستم انبار
معرفی انبار به تعداد دلخواه و توزیع موجودی اولیه کالاها در انبار.
تعریف و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای کالاها.
تعریف واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و تعیین ضریب تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی.
معرفی مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، روش قیمت گذاری و طبقه بندی آن.
کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا درهر انبار.
قیمت گذاری کالا به سه روش ، میانگین و میانگین موزون و FIFO.
صدور حواله انبار و رسید کالا مستقل از دایره خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی.
تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به انتقال کالاها ما بین انبارها.
چاپ رسید و حواله انبار.
گزارشات سیستم انبار
کارت حسابداری موجودی کالا ( تعدادی).
کارت موجودی کالا (ریالی).
گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری).
صورت موجودی های جنسی انبارها.
صورت موجودی های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها.
آمارگردش کالاها بر اساس برگه های انبار.
امکانات سیستم اموال و داراییها
ثبت و تعریف کلیه گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت( جهت مصارف داخلی یا فروش).
ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
ملاحظه کامل مشخصات تمامی مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال.
ملاحظه فهرست کامل فاکتورهای خرید یا فروش اموال.
ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال.
ثبت ذخایراستهلاک اموال مختلف در روشهای متفاوت مطابق با اصول قانون مالیات های مستقیم (روش مستقیم،نزولی، ارزش ویژه، … ).
گزارشات سیستم اموال و داراییها
صورت موجودی اموال.
صورت موجودی گروه های اموال.
صورت وضعیت گردش یک اموال.
صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
صورت اموال خریداری شده.
صورت اموال فروخته شده.
صورت اموال تعمیر شده.
صورت فروشندگان اموال.
صورت خریداران اموال.
صورت تعمیرکنندگان اموال.
امکانات سیستم چک و بانک
چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
ثبت کلیهحساب های بانکی اشخاص ( پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص.
ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی شرکت.
ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی اشخاص.
ملاحظه تمامی چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چک های صندوق و چک های باطل شده.
ملاحظه تمامی چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های خرج شده، چک های نقد شده، چک های وصول
شده و اسناد بانکی.
ثبت کلیه حواله های بانکی وارده و صادره.
ملاحظه فهرست کامل حواله های بانکی وارده و صادره.
ملاحظه کلیه فهرست حسابهای بانکی اشخاص و شرکت.
انجام کلیه عملیات چک و بانک شامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های بانکی، هزینه های بانکی،
کنترل چک های شرکت و کنترل چک های اشخاص.
ملاحظه فهرست کامل برگه های عملیات بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت
گزارشات سیستم چک و بانک
صورت چک های پرداختنی.
صورتچک های دریافتنی.
صورت چک های پرداختنی معوقه.
صورت چک های دریافتنی معوقه.
صورت وضعیت چک های عمل شده شرکت.
صورت وضعیت چک های عمل شده اشخاص.
صورت حواله های بانکی دریافتی.
صورت حواله های بانکی پرداختی.
صورت واریزی های نقد به بانک.
صورت برداشت های نقد از بانک.
صورت انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگر.
صورت هزینه های بانکی.

| دانلود |

| حجم : 17.7 مگابایت |

| رمز فایل :  www.masterdl.com |

| منبع : پرتال تخصصی دانلود رایگان www.MasterDL.Com |

——

آموزش نصب برنامه :
۱- نرم افزار nero را نصب کنید .
۲- فایل زیپ شده رافع را که دانلود کرده اید باز کنید .
۳- در پوشه باز شده رافع ۷ یک فایل به شکل nero با نام رافع ۷ داریم که بعد از اجرا درخواست رایت سی دس دارد که انجام میدهیم یعنی رایت میکنیم .
۴- حالا کار ما فقط سی دی رایت شده را لازم داریم .
۵- داخل سی دی از طریق گزینه setup نرم افزار را نصب میکنیم .
۶- داخل همان سی دی محتویات فایل کرک را در جایی که نرم افزار نصب شده کپی میکنیم .
۷- سیستم را ریست میکنیم .
۸ -پایان

تاکنون 39 نظر ثبت شده است.

 1. سلام نرم افزار extract نمیشه . خواهشا کمک کنین.

 2. سلام .. شما فرمودید باهاش کار میکنین..!
  راهنمایی میخوام در مورد باز کردن فایل بکاب در رافع 7.
  ضمنا بکاب از رافع6 گرفته شده ودر خود رافع 6 اطلاعات بازنشانی میشه.
  آیا امکان بازنشانی بکاب رافع6 در نرم افزار رافع 7 وجود دارد؟
  بسیار فوری میخوام.

 3. سلام نمیشه کرکش رو برای دانلود بزارید؟

 4. با سلام برنامه خوبیه
  http://www.mrsz.ir

 5. با سلام
  خوشحال میشم از سایتم که ر زیمنه حسابداری است دیدن نمایید.
  http://www.hesabdaresabz.com

  همچنین نرم افزار گروه بندی دفاتر در رافع 7 که یک نرم افزار رایگان است در واقع یک نرم افزار جانبی برای رافع 7 است که حسابدار سبز طراحی کرده و بسیار کاربردیه. می توانید به صورت رایگان دانلود کنید.
  در ضمن اگر نکته ای داشتید خوشحال میشم نظرات خود جهت هرچه بهتر شدن سایت بیان کنید.
  با تشکر

  مصطفی هاشمی

 6. در پاسخ به کاربر ادیب :
  با سلام .
  پسورد تمام فایل ها آدرس سایت با www و حروف کوچک است .

 7. سلام من نمی تونم فایل رو اکسترکت کنم.(موقع اکسترکت کردن ازم رمز نمیخواد) راهنمایی کنین!

 8. اشکال عمده این نرم افزار قابلیت نداشتن اکسل میباشد.. به نظرم این ضعف بزرگی هستش که این نرم افزار داره .. رافع 6 از این رافع 7 بهتر بود . قابلیت ارسال گزارشات به اکسل رو داشت هم قابلیت تغییر زبان فارسی به لاتین رو.. من این نرم افزار رو برای دو شرکت خریداری کردم.

 9. برای کسانی که رافع رو نصب کردن و علامت سوال به جای حروف میبینن باید در ویندوز سون در control panel قسمت region and language تب administrative در قسمت change system local گزینه persian رو انتخاب کنن.
  کسانی که پیغام قفل سخت افزاری بهشون داده میشه فایل crack رو باز کنیم و کلیه محتویات اون کپی کنید و در نرم افزار رافع نصب شده کلیک راست کرده و properties را انتخاب واز گزینهopen file location رفته در پوشه باز شده paste کنید مشکل حل خواهد شد

 10. در پاسخ به : مهدی
  با سلام
  فایل چک شده و هیچگونه مشکلی ندارد.

 11. باور کن هنوز منتظرمااااا
  اگه فایل رو درست نمیکنی بگو که اینقد سرگردون نباشیم

 12. سلام
  داداش فایل زیپ خرابه هاا
  ریپیرم نمیشه !
  فایل درست رو جایگزین یکنی لطفا؟
  خبرم کن plz

 13. فایل زیپ خرابه لطفا دوباره آپلود کنید

 14. سلام
  دوستان سعي كنيد حدالامكان رو xp نصب كنيد چون اگه يكي از مراحل نصب بلوكه بشه كار نميكنه ( مگه ادمين بشه ) سعي كنيد موقع كرك كردن كرك رو از توي خود فايل rar كپي كنيد بدون اكسترك كردن چون بعضي وقت ها تغيير ماهيت ميده (خراب ميشه) اگه بعد نصب امكانات غير فعال هست چون سال مالي و شركت و بقيه اطلاعات مورد نيازه پايه وارد نشده و در پايان دوستان مدنظر داشته باشيد رافع حسابداريه صنعتيه و برنامتون رو با توجه به نوع حسابداري و فعاليتتون انتخاب كنيد
  بهروز و پيروز باشيد

 15. من فونت رافع 7 برای ویندوز سون رو نیاز دارم بسیارم ضروریه ممنون میشم برام ایمیلش کنین

 16. باسلام
  ضمن تشكر و سپاس فراوان از ارائه برنامه هاي خوبتان لطفا بفرماييد ايا اين نرم افزار(رافع 7) قابليت تعريف پرسنل وكاركنان ونيز تهيه ليست پرداخت حقوق
  را خواهد داشت؟ راهنمايي بفرماييد با تشكر مجدد از شما!!!

 17. با سلام اگر کسی رمز فایل های بک آپ گرفته شده رو میدونه لطفا رمز رو بنویسه ممنون

 18. با سلام
  ایا این نرم افزار قابلیت ثبت کالا وقیمت گذاری وچاپ فاکتور را هم دارد
  اگر ندارد شما چه برنامه ای را معرفی می کنید

 19. پاسخ لطفا” قفل سخت افزار را بگذارید:
  من خودم هم همین مشکل رو داشتم اشتباهم اینجا بود که مثل تمام برنامه هایی که crack دارن از طریق کلیک راست بر روی shortcut برنامه از گزینه properties و گزینه find target محل نصب را پیدا می کردم و crack رو روی خود برنامه past می کردم در صورتی که باید داخل folder نصب past می کردم اگر داخل folder نصب past کنید و در پنجره باز شده که می پرسه replace بشه yes رو بزنید مشکل حل خواهد شد%
  با تشکر از سایت خوبتون

 20. من هم وقتی سال مالی رو ایجاد کردم و خواستم ورود به سیستم رو بزنم پیغام خطا میده،اما رو یه سیستم دیگه نصب کردم این مشکل رد نداشت!!!!

 21. سلام

  من هم دانلود کردم میرم تو برنامه همه کلمه ها به صورت علامت سوال هست باید چه کار کنم راهنمای کنید

 22. سلام یکی از دوستان این نرم افزارو روی ویندوز سون نصب کرده ولی میگه وقتی برنامه رو اجرا میکنه حرف فارسی رو به صورت یه سری کاراکترهای اجق وجق میشناسی لطفا راهنماییم کنید.اگر امکان داره جوابو به ایمیلم ارسال کنین واقعا ممنونم منتظرتون هستم

 23. با سلام ممنون از لينك خوبتون ولي من اين نرم افزار را وب سايت ديگه دانلود كردم و برنامه رو نصب كردم اصلا موردي نداره و برنامه به صورت قانوني كار ميكنه و توصيه مي كنم از اين مسير دانلود كنيد قفل سخت افزاري يا همون ucb Lock , كرك داخل فايل است و به راحتي نصب ميشه و مراحل نصبش به شك زير است .
  آدرس براي دانلود :
  http://hadiirani.40sotoon.net/index.php?page/rafe7-1

  راهنمای نصب و استفاده:
  پس از دانلود کل برنامه ابتدا برنامه را Setup کرده و در نهایت فایل کرک را در پوشه نصب شده کپی کرده ( در همان مسيري كه برنامه را نصب نموده ايد) و بعد در پوشه Lock رفته و Register_OCX_New اجرا كنيد و فايل shegerd475.ocx را باز كنيد وتا در ريجستري اضافه شود از نرم افزار استفاده کنید.
  برای شروع : ابتدا در هنگام وارد شدن بار اول ، باید یک نام برای شرکت و یک سال مالی تعریف کنید تا وارد سیستم شود.
  نام کاربری و پسورد برای ورود به برنامه به ترتیب: admin و عدد 1 می باشد.

 24. خطای unknown یک خطای جامع است به نظر!! من هم همین مشکل را دارم. لازم به ذکر است که من نرم افزار را داخل سیستم شرکت نصب کردم و این خطا را ندیدم!!

 25. در پاسخ به (ساناز) :
  زیر لینک دانلود قسمت راهنمای دانلود را مطالعه فرمایید در صورتی که باز هم مشکل داشتید واضح تر و کامل تر مشکل خودرا توضیح دهید

 26. بعد از نصب به جای صفحه ای که باید پسورد وارد شود خطای unknow می دهد لطفا راهنمایی کنید

 27. سلام من نصب کردم اما به جای صفحه ای که پسورد باید وارد بشه صفحه ای وارد میشه مینویسه unknow چیکار کنم؟

 28. بعد از اجرای نرم افزار بجای یوزرنیم کلمه admin و بجای پسورد عدد 1 را وارد کنید

 29. در پاسخ به (milad) :
  دوست عزیز پس از نصب نرم افزار باید کرک Crack آن را در محلی که نرم افزار نصب شده است کپی کنید.

 30. نرم افزار اجرا میشه ولی تمام گزینه های ان غیر فعاله

 31. سلام
  من اینکارو کردم ولی نشد.
  ممنون

 32. در پاسخ به (دوستانی که در نصب نرم افزار رافع 7 مشکل قفل سخت افزار داشتند ) :
  شما باید پس از این که برنامه رو نصب کردید فایل Crack.rar رو با وین رار باز کنید و فایل هایی که در فولدر Crack وجود دارد را در جایی که برنامه نصب شده کپی کنید.

 33. سلام خسته نباشید

  هنوز مشکل نرم افزار حل نشده ؟؟

 34. در پاسخ به (VEGAS-2) :
  چشم من پیگیری میکنم ببینم مشکل چیه. منتظر جواب باشید

 35. حق با آقا مهدی است من هم آن را دانلود کردم ( چند بار ) ولی همان بیام را

  میدهد . لطفا” اگر سرکاری نیست طریقه نصب آنرا کامل توضیح دهید .

  متشکرم

 36. با تشکر از پاسخ شما

  در صورت امکان مراحل نصب را توضیح دهید تا اشکال اینجانب رفع گردد یکبار دیگه نصب کردم پیغام قفل سخت افزاری را بگذارید میده لطفاً راهنمایی کنید؟؟؟؟.

  با سپاس

 37. با تشکر از پاسخ شما

  در صورت امکان مراحل نصب را توضیح دهید تا اشکال اینجانب رفع گردد.

  با سپاس

 38. در پاسخ به (مهدی) :
  دوست عزیز این نرم افزار شخصا توسط خودم تست شده و در حال حاضر هم دارم باهاش کار میکنم و هیچ گونه پیغام قفل سخت افزاری هم بهم نداده.

 39. نرم افزار حسابداری رو نصب کردم ولی پیغام قفل سخت افزاری میده لطفاً راهنمایی کنید

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است
31500